Kocaeli Etkinlikleri


Kocaeli'de Gerçekleşecek Kültür ve Sanat Etkinlikleri. Sergiler, Konserler, Festivaller, İmza Günleri Hakkında Bilgiler

OLTU TAŞI TESBİH

Müslüman, Budist, Hristiyan inanışlarında genel olarak aynı amaçla kullanılmaktadır teşbih. İnanışlara geliş hikâyesi ise tarih öncesi devirlere dayanır. Ancak elde taşınmayıp kolye gibi kullanılmaktadır. avcıların avlandıkları hayvanların parçalarını ipe geçirerek boynunda taşıması hem kötülüklerden korunacaklarına hem de şans getireceğine inanırlardı. Zamanla gelişen ibadet anlayışları ve kültürel etkileşimler ışığında teşbihler de kültürden kültüre nesilden nesile ve dinden dine aktarıldı.Günümüzde ve Müslümanlık inancında da yaygın olarak teşbih kullanımı sayesinde çeşitli materyallerden teşbih yapımı ortaya çıktı. Ülkemizde bunların en önemlilerinden birisi oltu taşı tesbihlerdir.

Oltu Taşı Tesbihlerin yapımında kullanılan oltu taşı Erzurum ilinin Oltu ilçesinde çıkarılmaktadır. Bu bölgede yoğun olarak çıkarılan oltu taşı yarı değerli bir taş olup çıkarıldığında yumuşak bir yapıya sahiptir. Zamanla sertleşen taş yumuşak olması nedeni ile kolay şekil almaktadır. Birçok takı yapımında kullanılan oltu taşı ziynet yapımında kullanılır. Ancak en yaygın kullanımı teşbihtedir.

Kehribar Tesbih ülkemizde değerli tesbih maddelerindendir ve en çok tercih edilenidir. Çok sert olmayan yumuşak yapısı eli yormaz. Erzurum’a giden ya da orda yaşayıp başka bir ile ziyarete giden hemen herkesin hediyelik eşya olarak tercih edeceği bir eşyadır tesbih. Her zaman gidip yerinde alabilmek mümkün olmadığı için internet siteleri üzerinden satışları da mümkündür. İster dini amaçlı ister stres atmak amaçlı olsun şık görünümlü yarı değerli oltu taşı tesbihler emekle üretilip sizlere sunulmaktadır.

Düşüncelerinizi yazın!

Ücretsiz Abonelik