Noktanın Kullanıldığı Yerler - Türkçe-Edebiyat-ödev-ders-tez-makale

(1/5) > >>

audio-technica:
* Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konulur:

Örnek: Dün sabah yağmur yağdı.

*(Türkiye Cumhuriyeti ve Kara Kuvvetleri

Komutanlığı gibi) özel imlası bulunan kurum isimlerinin ve tüm normal

kelimelerin kısaltmalarının sonuna nokta konulmalıdır.

Örnek: Dr. Cemal Bey de geldi.

Örnek: Ben, T.C. vatandaşıyım.

 Örnek: Bu gün K.K.K. önünde tören yapıldı.

*Sayılardan sonra sıra belirtmek için nokta kullanılabilir. (-inci, -nci

yerine )

Örnek: 12.

*Tarihleri yazarken gün, ay, yıl arasına nokta konulabilir.

Örnek: 23.11.2002

*Saat,dakika,saniye vb. yazarken aralara nokta konulmalıdır:

Örnek. Atatürk saat 09.05′te ölmüştür.

*Rakamları yazarken, sağdan başlayarak her üç basamak arasına nokta

konulmalıdır.

Örnek: 1.234.500.000

*Bir yazının fıkralarını belirtmek için nokta kullanılır.

Örnek: Bu suçlar şunlardır:

a.

b.

 VİRGÜLÜN (,) KULLANILDIĞI YERLER:

 * Cümlede eş görevli kelimeler veya kelime grupları arasına virgül

konulur.

Örnek: Bu köyde kuşlar, çiçekler ve hayvanlar aynı dili konuşur.

* Sıralı cümleler arasına virgül konulur.

Örnek: Ali geldi, selam verdi, koltuğa oturdu.

* Seslenmelerden sonra virgül konulur.

Örnek:Efendiler, bu meseleyi çözmeden, hiç kimsenin dışarı çıkmasına

izin vermeyeceğiz!

* Ara söz veya ara cümleler virgülle ana cümleden ayrılır.

Örnek: Ali, halamın oğludur, askere gitti.

* Anlatıma güç katmak için tekrarlanan

ifadeler arasına virgül konulur

Örnek: Gölgeler, gölgeler, cansız gölgeler…

*Anlam karışıklığını önlemek amacıyla, sıfattan sonra gelen isim(

VEYA zamir)

sıfattan virgül ile ayrılır.

Örnek: Bayan, öğretmenle görüştü.

Örnek: Bu, şiiri okumak için can atıyor.

* Uzun cümlelerde özneden sonra virgül kullanılır.

Örnek: Çocuklar, okulun havuzunda yüzüyor.

 * Sayıların ondalık durumlarını gösterirken virgül kullanılır.

Örnek: Bu pistin uzunluğu 123,75 metredir.

* Yazışmalarda, yer ile tarihi ayırt etmek için virgül kullanılır.

Örnek: Ankara, 27 Nisan 1934

*Cümlelerde; ama, ancak, fakat, çünkü bağlaçlarından sonra virgül

kullanılır.

Örnek:Size gelemem;çünkü, babam izin vermedi.

* Cümlelerde, aktarma sözler tırnak içine alınmamışsa iki virgül

arasına alınır.

Örnek: Bana, yarın seninle görüşürüz, dedi.

*Cümle başlarında kullanılan evet, peki, hayır gibi onaylama veya ret

kelimelerinden sonra virgül kullanılır.

Örnek. Peki, teklifini kabul ediyorum.

Örnek: Evet, sınavda düşük not aldım.

Örnek:Hayır, sizinle gelmeyeceğim.

*Cümle başlarında ünlem ifadelerinin sonuna ünlem işareti konulmamışsa

virgül konulur.

Ah, güzel yurdumu çok özledim!

 NOKTALI VİRGÜLÜN (KULLANILDIĞI YERLER:

 * Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımların arasına noktalı

virgül konulur.

Örnek: Yörede erkek çocuklara genellikle Ali, Kaya Can; kız çocuklarına

ise Canan, Sinem, Emine adı verilmektedir.

* Girişik sıralı cümleler arasına noktalı virgül konulur:

Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

* Ama, çünkü, ancak, oysa gibi bağlaçlarla birbirine bağlanan cümlelerde

bağlaçlardan önce noktalı virgül konur.

Örnek:Çok yeteneklidir; ancak çalışmıyor.

Örnek: Denize giremez; çünkü, yüzme bilmiyor.

*Aralarında anlam bağı (nedenlik, şartlık) özelliği olan sıralı

cümlelerde, birinci cümlenin sonuna noktalı virgül konulur.

Örnek: Param yetmedi; saat alamadım.

Örnek: Kar yağdı; uçak rötar yaptı.

Örnek: Saatimi veririm; ancak, yarın getir.

 İKİ NOKTA SÜT ÜSTENİN ( KULLANILDIĞI YERLER:

 *Kendisinden sonra örnekleme yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta üst

üste konulur.

Örnek: Bu verimli topraklarda her şey yetişir: muz, arpa, tütün…

*Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta üst

 üste konulur:

Örnek: Hayatta iki büyük dayanağım kaldı: annem ve işim.

*Diyaloglarda konuşanların adlarının önüne iki nokta üst üste konulur:

Örnek:

Ali : Buraya gel!

Çocuk : Hemen geliyorum babacığım.

*Kütüphanecilikte yazar adı ile eser eşleştirmesinde iki nokta üst üste

kullanılır:

Ömer Seyfettin : Beyaz Lale, Kaşağı

 ÜÇ NOKTA YAN YANANIN (…) KULLANILDIĞI YERLER

 Tamamlanmamış ifadelerin (cülelerin)sonuna üç nokta konulur.

Örnek: Bu gölde öyle iri balıklar olur ki…

*Verilen örneklerin sürdürülebileceğini anlatmak için üç nokta

kullanılır.

Örnek: Burada her şey güzel: orman, deniz…

*Yazıda söylenmek istenmeyen ifadelerde baş harften sonra üç nokta

kullanılır.

Örnek: Öğretmenimiz, M… köyünde doğmuştur.

*Bir yazının bazı bölümlerinin atlandığını belirtmek için üç nokta

kullanılır:

Örnek:Adam ayağa kalkmıştı. Silahını bana çevirdi. … Yıllar sonra bu

olayın geçtiği mekanda bulunduğuma inanamıyorum.

Örnek: Soruya cevap verilmediğini belirtmek için üç nokta kullanılır:

- Sen de bizimle gelecek misin ?

-…

 SORU İŞARETİNİN (?) KULLANILDIĞI YERLER:

 *Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti konulur.

Arkadaşın yarın uçakla mı gelecek?

*Verilen bilginin kesin olmadığı veya bilgiye inanılmadığı durumlarda

soru işareti kullanılır:

Örnekün Ankara’da (?) olduğunu söylüyor. Örnek:Ölümün çaresi (?)

bulunacakmış.

*Bilinmeyen bilgiler için soru işareti kullanılır:

Örnek:Fuzuli ( ? - 1556 )

* İçinde soru anlamı olmadığı halde ses tonuyla soru anlamı katılan

ifadelerden sonra soru işareti konulur:

-Adınız ?

-Cemal.

 ÜNLEM (!) İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER:

 *Şaşma, acıma, sevinç, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna

ünlem işareti konulur:

Örnek:Yaşamak ne güzel şey!

Örnek:Vah, zavallı millet vah!

*Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti kullanılır:

 Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! Efendiler, biraz sessiz olalım!

*Küçümsemek, alay etmek için ilgili söz yada cümlenin sonuna ünlem

işareti konulur:

Bu öykü ne mükemmel! Bu insaflı (!) tüccarlar yüzde bin kazanıyor.

 KISA ÇİZGİNİN (-) KULLANILDI YERLER::

 *Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kısa çizgikullanılır:

Örnek: …………………..Bu mese-

leyi hep birlikte çözeceğiz.

*Dilbilgisinde kelime ek ayırımında ve eklerin başında kısa çizgi

kullanılır:

Örnek: yaz-ı-yor-du-nuz. -de eki

*Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına kısa çizgi konulur:

Örnek: 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı

*Birbiriyle ilgili kelimeler arasında kullanılır: Oğlum Türkçe-Matematik

alanında okuyor.

Örnek: Van-Muş karayolu şerit gibi uzanır.

*Cümlelerde, arasözler veya ara cümleler, virgül arasına alınabildiği

gibi kısa çizgi arasına da alınabilir:

Örnek: Örnek olsun diye - örnek istemez ya - söylüyorum.

*Rakamlar arasında “ila” anlamlı olmak üzere kısa çizgi kullanılır:

Örnek:Kazada ölen çocuk 4-5 yaşlarındaydı.

*Arapça veya Farsça tamlamalarda kısa çizgi kullanılır:

Örnekler: Misak - ı Milli

 UZUN ÇİZGİNİN (___) KULLANILDIĞI YERLER:

 * Diyaloglarda konuşmaların başına uzun çizgi konulur:

Örnek:

__ Siz nerede oturuyorsunuz ?

__ Amasya&’da oturuyoruz.

Bunun dışında çok fazla kullanımı yoktur.

 TIRNAK İŞARETİNİN (”")KULLANILDIĞI YERLER:

*Başkalarından aktarılan sözler tırnak içine alınır:

Örnek:Öğretmen “Ödevlerinizi mutlaka yapın.”dedi.

*Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:

Örnek:Mehmet Akif, aynı zamanda iyi bir “hatip”ti.

*Yazı içinde gazete, dergi, kitap adları tırnak içine alınır:

Örnek:Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu” adlı romanını okuyorum.

*Alt alta yazılan ifadelerde, aynı ifadeyi anlatmak için tırnak işareti

 kullanılır:

Örnek:

a-Herçlar Kanunu

b-Vergi ”

c-Borçlar ”

 TEK TIRNAK (’) İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER:

 *Tırnak işareti içine alınan bir ifadede, tekrar tırnak işareti içine

alınması gereken bir söz varsa ikinci söz tek tırnak içine alınır:

Örnek:

Babam yeri gelince “Çocuklar ‘Vakit akittir.’ hiç unutmayın.”derdi.

 PARANTEZ-AYIRAÇ () İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER:

 *Bir cümlede kullanılan bir ifadenin diğer anlamını da vermek istersek, bu

yeni ifade parantez içine alınır:

Örnek: “Yazar, kahramanlarının ruhsal durumlarını (iç dünyalarını)

yansıtmaya çalışmış.”

*Tiyatro eserlerinde oyuncuların yapacakları jest, mimik ve hareketleri

parantez içinde anlatılır:

Örnek:

Ahmet : (Yumruklarını sıkar. Kaşlarını çatar) Derhal buraya geliniz.

*Biyografilerde tanıtılan kişinin doğum ve ölüm tarihleri parantez

içinde yazılır:

Yüce Atatürk (1881-1938) hepimizin ebedi lideridir.

*Bir yazının maddelerinin ardına parantez konulabilir:

Üç yeni yönetmelik yayınlandı:

1)Görevde Yükselme Yönetmeliği

2)İzin Yönetmeliği

*Yabancı bir kelimenin Türkçe okunuşu parantez içinde yazılır:

Kuduz aşısını Pastuer (Pastör) bulmuştur.

*Alıntıların alındığı yazar ve eser ismi parantez içinde gösterilir:

Örnek:

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

(Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı)

 KÖŞELİ PARANTEZİN[ ] KULLANILDIĞI YERLER:

 * Parantez içine alınmış bir ifadenin içinde tekrar parantez kullanma

ihtiyacı doğursa iç parantezde köşeli parantez kullanılır.

Kurtuluş Savaşımız gücünü kongrelerden (Erzurum Kongresi

[23.07.1919],Sivas Kongresi [04 .09.1919]) almıştır.

 KESME İŞARETİNİN (’)KULLANILDIĞI YERLER:

 *Özel adlara gelen çekim eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılır:Örnek:TBMM’nin saygınlığı korunacaktır. Örnek:Ali’nin kardeşleri

geldi.

*Sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır:

Örnek:Otobüs saat 09.13′te hareket etti. Örnek:Teyzem 13′üncü katta

oturuyor. Örnek.Atatürk 1881′de doğdu.

*Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti

kullanılır:

Örnek:A’dan Z’ye her şey hazırlanmıştı. Örnek: -lı’yı çekim eki

olarak kabul edemeyiz.

*Bir kelimeden bir sesli harfin düştüğünü belirtmek için kesme işareti

kullanılır:

Karac’oğlan N’apalım

 

sid=5219;channel=5220;w=728;h=90;wmid=2049;domain ="forumdeep.com";
kategori ="16";
gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";
baslik="0000FF";
aciklama="000000";
kenarlik="FFFFFF";
jsai="44cbf6303dc749f7";

__________
Sitemizde her türlü Ödev içeriğini bulabilir ve bu Ödev içeriklerini dilediğiniz gibi indirebilir , kullanabilirsiniz..

audio-technica:
The real evils, indeed, of wow gold Emma's situation were the power of having rather too much her own way, and a disposition to think a little wow gold too well of herself; these were the disadvantages which threatened alloy to her many enjoyments. The danger, however, was at wow power leveling present so unperceived, that they did not by any means rank as misfortunes with her. Sorrow came--a gentle sorrow--but not at all in the shape of any disagreeable consciousness.--Miss Taylor married. It was Miss Taylor's loss which first brought grief. It was on the wow powerleveling wedding-day of this beloved friend that Emma first sat in mournful thought of any continuance. The wedding over, and the bride-people gone, her father and herself were left to dine together, with no prospect of a third to cheer a long evening. Her father composed himself to sleep after dinner, as usual, and she had then only to sit and think of what she had lost.weiwei1978123

 

sid=5219;channel=5220;w=728;h=90;wmid=2049;domain ="forumdeep.com";
kategori ="16";
gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";
baslik="0000FF";
aciklama="000000";
kenarlik="FFFFFF";
jsai="44cbf6303dc749f7";

__________
Sitemizde her türlü Ödev içeriğini bulabilir ve bu Ödev içeriklerini dilediğiniz gibi indirebilir , kullanabilirsiniz..

audio-technica:
PTFE lined columns,lined valve, ball valves, and lined piping is extensively used in the production of Hydrofluoric acid, and a new range of PFA lined  valves designed to ASME class 300 has recently been introduced by us to the industry.

 

sid=5219;channel=5220;w=728;h=90;wmid=2049;domain ="forumdeep.com";
kategori ="16";
gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";
baslik="0000FF";
aciklama="000000";
kenarlik="FFFFFF";
jsai="44cbf6303dc749f7";

__________
Sitemizde her türlü Ödev içeriğini bulabilir ve bu Ödev içeriklerini dilediğiniz gibi indirebilir , kullanabilirsiniz..

audio-technica:
全球最新的免费电影!http://www.xiaochui.com每日更新!免费观看!

 

sid=5219;channel=5220;w=728;h=90;wmid=2049;domain ="forumdeep.com";
kategori ="16";
gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";
baslik="0000FF";
aciklama="000000";
kenarlik="FFFFFF";
jsai="44cbf6303dc749f7";

__________
Sitemizde her türlü Ödev içeriğini bulabilir ve bu Ödev içeriklerini dilediğiniz gibi indirebilir , kullanabilirsiniz..

audio-technica:
Charge stun. This 1-second stun has been one of the most annoying mechanics in a warrior's arsenal to date.we provide wow gold,cheap wow gold,warcraft gold. Charge is almost mandatory for entering combat effectively and forcing yourself to begin your stun DR (which resets after 20 seconds) with a 1 second stun just so you can get in melee range and generate a little bit of rage off of it seems very counter-productive, especially with a Protection-oriented build with 2 other controlled stuns (concussion blow and shockwave) and for any warrior in general as it shares DR with intercept stun. we provide wow gold,cheap wow gold,warcraft gold.Would it be possible to change Charge into a 1-second immobilize and 2-second interrupt? This would effectively yield the same results even for snare-immune targets (via hand of freedom) but would not annoyingly start your stun DR worthlessly. wow goldwow power levelingwow power leveling 80wow gold paypalwow gold reviews

 

sid=5219;channel=5220;w=728;h=90;wmid=2049;domain ="forumdeep.com";
kategori ="16";
gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="FFFFFF";
baslik="0000FF";
aciklama="000000";
kenarlik="FFFFFF";
jsai="44cbf6303dc749f7";

__________
Sitemizde her türlü Ödev içeriğini bulabilir ve bu Ödev içeriklerini dilediğiniz gibi indirebilir , kullanabilirsiniz..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa