Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu

(1/1)

Resul:
KANDIRA MYO TARİHÇE
18 Nisan 1995 tarihinde açılan Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında ara insan gücü yetiştirmek amacıyla "Mahalli İdareler" ve "Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" programları ile Kandıra Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında iki sınıfı, iki öğretim görevlisi, iki memuru ve kırk öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamıştır.


1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açtığı üç yeni program ile program sayısını 5'e, öğrenci sayısını 210'a çıkaran Kandıra MYO, 01.10.1998 tarihinde kendi binası olarak tahsis edilen Kandıra Eski Tekel Binasına taşınmıştır. 1999-2000 eğitim- öğretim yılında Kocaeli Üniversitesinin yeniden yapılanması çerçevesinde bünyesinde bulunan “Seracılık” ve “Fidan ve Fidecilik” Programları KOÜ İhsaniye MYO'ya aktarılmış olup; Kocaeli MYO bünyesinden “Kalite Kontrol” ve “Endüstriyel Yönetim”, Köseköy MYO bünyesinden “Sigortacılık” ve “Bankacılık” programları alınmıştır. Yeni açılan “İşletmecilik” programı ile birlikte program sayısı 8'e, öğrenci sayısı da yaklaşık 500'e çıkarılmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında, eğitim, öğretim ve idari hizmetlerini daha sağlıklı koşullarda sürdürmek amacıyla, hizmetlerini yürüttüğü binanın karşısında yer alan Tacettin Tekin'e ait iki katlı binayı kiralayarak, fiziki mekanlarını genişletmiştir.

Mevcut programlarında eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla; nitelikli, bilimsel açıdan gelişen öğretim elemanlarının sayısını arttırmış, laboratuar ve derslik donanımlarını geliştirmiş, personel ve öğrencilerin gerekli araştırma ve incelemelerini sağlamak amacıyla kütüphane kapasitesini genişletmiştir.

Ülkemizin ihtiyacı olan çağdaş, sosyal ve mesleki anlamda bilgi birikimi ile donanmış ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan KOÜ Kandıra MYO, bu hedefine ulaşmak için gerekli alt yapıyı sağlayarak eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda Kandıra MYO, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler, Mahalli İdareler, Kalite Kontrol, Endüstriyel Yönetim, Sigortacılık, Bankacılık, İşletmecilik programlarında II.öğretime geçmiştir.

Böylece öğrenci kapasitesi yaklaşık 1200'e ulaşmıştır.

Kandıra 11 derslik, internete bağlı 10 bilgisayarı bulunan bilgisayar laboratuarı, teknik sınıf, konferans salonu, yemekhane ve kültür/sanat/spor faaliyetlerinin yürütüldüğü çok amaçlı salon ile eğitim öğretime devam etmiştir.

Kandıra MYO 2004-2005 yılı başında Ahmatlı Mevkisindeki yeni yerleşimine taşınmıştır. Bilgisayar Laboratuvarı, Konferans Salonu, beş adet barkovizyon destekli teknik sınıfı, spor sahaları, kütüphanesi ve yirminin üzerinde dersliği ile eğitim-öğretimi sürdürmektedir.

Kandıra MYO'nun örgün ve ikinci öğretim öğrenci mevcudu 3000'in üzerindedir.
 
VİZYON 
Çağdaş yönetim biliminin etkin dinamiklerinden biri olduğunu düşündüğümüz toplam kalite yönetimi felsefesi, okulumuz tarafından benimsenmiş olup, bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir.

İdari ve akademik kalite yönetimi seminerlerimiz Kocaeli Sanayi Odası ile birlikte hazırlanmaktadır. Ayrıca gazetemiz Çağdaş Kandıra'nın her sayısında önemli bir bölüm kalite haberleri ve kalite içerikli yazılarıyla tanınan değerli köşe yazarlarımızın yazılarından oluşmaktadır. Kurumsal gelecek planlarımız ve eylemsel dinamiğimiz çağdaş bilginin enerjisi ile hareket etmekte ve bizi uygarlığın hareketli dünyasına dahil etmektedir.

Üç ayak üzerine kurulu bir akademik dinamik olan Kandıra Meslek Yüksekokulu, yerel kültür ile de kaynaşarak bu enerjisini devam ettirme düşüncesindedir.

Ülkemizin kültürel ve ekonomik gelişimi kapsamında, birer dünya insanı olma gerçeğini ön plana çıkaran uygulamalarımız, sınırsız yaratıcılık eylemini ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsam dahilinde, gençlerimiz ile birlikte, çağdaş değerlere yakın durarak, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği noktalardan gözümüzü ayırmadan, kesinlikle aydın olacağına inandığımız geleceğe doğru emin adımlarla yürümekteyiz.

Biliyoruz ki "gelecek", bilimin tartışma götürmez liderliği ile yüründüğü takdirde sizi ayağa kalkarak karşılayacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------
KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU "ISO 9000"İ HEDEFLİYOR
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi’nin toplamda kalite, sosyal sorumluluk, sürekli eðitim ve sürekli geliþme ilkelerini yaþama geçirme çabasýnda olan Kandýra Meslek Yüksekokulu (KMYO), 18 Ocak tarihinde gerçekleþtirdiði “Vizyon Tasarýmý” paylaþýmýyla Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi’ne geçiþin ilk adýmýný attý. 19 Þubat tarihinde tüm akademik ve idari personelin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ikinci paylaþým, KMYO Müdürü Doç.Dr. Z.Gönül Balkýr’ýn “Eðitimde Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000” konulu giriþ konuþmasýyla baþladý. Öðr.Gör. Nilay Kaleli’nin Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi’ni tanýtan sunumunun ve Öðr.Gör. Benan Yücebalkan’ýn ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan tüm katýlýmcýlarýn görüþlerinin alýndýðý paylaþým, “Hedef, ISO 9000” kararýyla noktalandý.
KMYO’nun baþlattýðý kalite yolculuðu, hem bir süreç hem de bir döngüden oluþuyor. “Kalite Sistemi Kurma” üç temel aþamadan oluþan bir süreci, “Kurulu Sistemi Sürekli Geliþtirme” ise sýfýr hataya odaklý bir döngüyü ifade ediyor.


 
KMYO’nun “ÖRGÜT FELSEFESÝNÝ BELÝRLEME SÜRECÝ” aþaðýdaki aþamalardan oluþuyor:

1. KMYO’nun Misyonunun Belirlenmesi

2. KMYO’nun Vizyonunun Belirlenmesi

3. KMYO’nun Paylaþýlan Deðerlerinin Belirlenmesi

4. KMYO’nun Kurum Kültürünün Belirlenmesi

5. SWOT Analizi
...Dýþ Çevrenin Analizi (Fýrsatlar ve Tehditler)
...Ýç Çevrenin Analizi (Kuvvetli ve Zayýf Yanlarýmýz)

6. Hedeflerin Belirlenmesi
...Kýsa Dönemli Hedefler
...Orta Dönemli Hedefler
...Uzun Dönemli Hedefler

7. Stratejilerin Belirlenmesi

8. Programlarýn Belirlenmesi

“Örgüt Felsefesini Belirleme Süreci” sonunda gerçekleþecek olan ve ham biçimiyle aþaðýda þematize edilen stratejik yapýlanmada; toplam kalite ilkeleri, deðerler ve hedefler üzerinde konumlanmýþ stratejiler vizyonla baðlantýlandýrýlarak, kalite sisteminin iskeleti oluþturulacak.

Kaynak:Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu 
Eser tanıtım amaçlı yayınlanmaktadır!
Telif sahibinin talep etmesi durumunda sitemizden kaldırılacaktır.
İndirdiğiniz eserleri 24 saat içerisinde derhal siliniz
Eserin İçeriğinden sitemiz sorumlu değildir

Resul:
Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu Resimleri
• Matematik ve ekonomiyi seven,
• Dikkatli,
• Sabırlı,
• Aktif,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen insan yetiştirmek bölümünün genel hedefidir.


• Grafik tasarım ve ürün tasarımına ilgi duyan,
• Fabrika ve atölye ortamında üretim konusunda deneyimli,
• İnsan ilişkilerinde başarılı,
• Ekip çalışmasında uyumlu
• Bilgisayar bilen
• Yabancı dilini geliştirmiş insanlar yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.


• Matematik, ekonomi ve istatistik alanlarına ilgili,
• İyi iletişim kurabilen,
• Sabırlı, dikkatli ve ikna gücü yüksek kişiler yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.


• Matematiğe, sosyoloji ve psikolojiye ilgi duyan,
• İnsan ilişkilerinde başarılı,
• Bilgisayar bilen,
• Yabancı dilini geliştirmiş insanlar yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.


• Sosyal bilim alanlarıyla ilgili,
• Sosyal ilşkilerinde başarılı,
• Sözel anlatım özelliklerine sahip,
• Girişken,
• İkna yeteneği olan,
• İnsanlarla etkileşimden hoşlanan,
• Ülke gündemiyle ilgili,
• Yaratıcı kişiler yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir


Alıntı sahibi: karizmatrax1987 üzerinde 08 Nisan 2008, 11:52:55


karizmatrax1987 teşekkürler

Resul:
birleşmesi iyi mi oldu ?

Alıntı sahibi: leyl-inehar üzerinde 13 Şubat 2010, 13:31:53

bu senede bankacılık ve sigortacılık birleşti :))


Navigasyon

[0] Mesajlar